ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ

Το θέμα μας απασχόλησε από πέρυσι και δημοσιεύουμε ξανά

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ   ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 73 την ΠΟΛ 1007/ 16 -1-2015.

ΑΡΘΡΟ 2 Παραγραφος 2 .

Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248Α) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ τους εκμεταλλευτές   ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

Συνεπώς οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ είναι στην υποχρεωτική είσπραξη ΦΠΑ και στην τήρηση των προβλεπόμενων φορολογικών βιβλίων και υποχρεώσεων όπως υφίστανται κανονικά.