Βουλευτής Δωδεκανήσου, Μάνος Κόνσολας: «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των ταξί στην κατεύθυνση της στήριξης και ενίσχυσης της βιωσιμότητας του κλάδου»

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς Κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των ταξί στην κατεύθυνση της στήριξης και ενίσχυσης της βιωσιμότητας του κλάδου»

Κύριε Υπουργέ,
Το ταξί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δημόσιων συγκοινωνιών, έχει κοινωνικό ρόλο και χαρακτήρα. Οι όποιες αλλαγές έχουν επέλθει στις συνθήκες και στην αγορά δεν πρέπει να λειτουργούν ανασχετικά στη βιωσιμότητα του κλάδου.
Αντίθετα, οι αλλαγές αυτές επιβάλλουν τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που επηρεάζει την λειτουργία του κλάδου.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Πολιτεία οφείλει να εξετάσει ζητήματα , όπως:
1ον: Την κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας (νόμοι και υπουργικές αποφάσεις) που διέπουν τη λειτουργία του κλάδου.
2ον: Τη διαμόρφωση ενός νέου και σύγχρονου κανονισμού λειτουργίας για τα ταξί, σε συνεργασία με τους θεσμικούς εκπροσώπους του κλάδου.
3ον: Να τεθούν κανόνες στη λειτουργία των πλατφορμών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επιβατικών μεταφορών στην Ελλάδα. Εάν δεν καταβάλλουν τις φορολογικές εισφορές (λόγω του ότι δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα), δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.
4ον: Κανόνες για τη λειτουργία των ΕΙΧ με οδηγό. Θα πρέπει να καθιερωθεί ειδικό μητρώο για την καταγραφή τους αλλά και να θεσπιστεί υποχρέωση ανάρτησης της σύμβασης μεταφοράς στην πλατφόρμα του Υπουργείου, σε πραγματικό χρόνο και πριν αυτή πραγματοποιηθεί και όχι κατόπιν εορτής.
5ον: Με δεδομένο ότι η ηλεκτροκίνηση απαιτεί χρόνο και τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών θα πρέπει στο ενδιάμεσο διάστημα να εξεταστεί η λύση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (φιλικών προς το περιβάλλον) και να διαμορφωθούν προγράμματα χρηματοδότησης για οχήματα που θα χρησιμοποιούν εναλλακτικό καύσιμο.
6ον: Διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου που θα δίνει φορολογικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες ταξί να συστήνουν από κοινού εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς.
7ον: Έκδοση Υπουργικών αποφάσεων για τα 7θέσια-9θέσια των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης, Επτανήσων και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
1. Ποιες από τις ανωτέρω προτάσεις προτίθεται να εξετάσει το Υπουργείο προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα του κλάδου των ταξί, θέτοντας και ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου