Το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Ομοσπονδίας

Το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι:

  1. Παναγιώτης Σκέντζος
  2. Γεώργιος Σίδερης
  3. Ευθύμιος Λυμπερόπουλος
  4. Παναγιώτης Μαυρίκης
  5. Αθανάσιος Μαυρίδης
  6. Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πατρών και Περιχώρων,

Κατά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί.

Η πρόεδρος του Πρωτοδικείου Αθηνών απέρριψε το αίτημα των παραπάνω για τους εξής λόγους:

Α. επειδή δέχτηκε την άποψη της Ομοσπονδίας ότι η λήξη της θητείας των εκλεγμένων αντιπροσώπων συμπίπτει με την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (Ν.1712/87 και Ν.4807/2021) και ως εκ τούτου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές, και

Β. επειδή με νεότερη απόφαση του Δ.Σ αναβλήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας και στο μεταξύ παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των επαγγελματικών οργανώσεων μέχρι τις 31-10-2021.