Το ΦΕΚ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, που μεταξύ άλλων προβλέπει την μεταφορά μέχρι και 2 επιβατών πλέον του οδηγού στα ΕΔΧ Ταξί

Το ΦΕΚ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, που μεταξύ άλλων προβλέπει την μεταφορά μέχρι και 2 επιβατών πλέον του οδηγού στα ΕΔΧ Ταξί

Κάντε click, στον παρακάτω σύνδεσμο για το ΦΕΚ Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ.

ΦΕΚ Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ.