ΘΕΜΑ: «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2022»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Αθήνα 3/5/2022
ΘΕΜΑ: «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2022»

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 125530/21-04-2022, έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για τις εορτές του Πάσχα 2022, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.
Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δε θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2022 και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ