ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Γ.Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΗΝΑ 10/3/20

 

Συνάντηση με την Αλεξάνδρα Σδούκου για την ηλεκτροκίνηση

Συνάντηση με την Αλεξάνδρα Σδούκου , Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Ανάπτυξης είχε σήμερα το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.

Το θέμα της συζήτησης ήταν οι προοπτικές της ηλεκτροκίνησης στην χώρα μας και ιδιαίτερα στον κλάδο των επιβατικών μεταφορών καθώς και οι επιδοτήσεις –κίνητρα που θα δοθούν από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για την αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Αυτή ήταν μια πρώτη διερευνητική συζήτηση μεταξύ Κυβέρνησης και Ιδιοκτητών Ταξί για το ζήτημα της ηλεκτροκίνησης.

Την επόμενη εβδομάδα η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις όχι μόνο για τα κίνητρα και το ύψος των επιδοτήσεων αλλά και τις αναγκαίες υποδομές που απαιτούνται για να μπορεί ένα ηλεκτροκίνητο ταξί να παρέχει τις υπηρεσίες του στις πόλεις όλης της χώρας.