Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με επιβατηγά οχήματα από 6 έως 9 θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων.
H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ξεκινάει από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, ήτοι 05-02-2024 και λήγει 18-03-2024.

Κάντε click στον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να ενημερωθείτε:

240205_prosklisi_ed