Προς : Yπουργείο Μεταφορών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΨΗ κα Κατερίνα Σαρρή

Αθήνα 19/6/20

Αρ.Πρωτ.1557

Σε απαντητική σας επιστολή προς το Ραδιοταξί Μυτιλήνης στις 28 Φεβρουαρίου 2019 με θέμα «Παροχή πληροφόρησης σε θέματα λειτουργίας Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης Αυτοκινήτων Ταξί ( Ε.Δ.Χ-Ταξί ) οχημάτων κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο» αναφέρετε ότι δεν τίθεται περιορισμός ως προς το δικαίωμα του πελάτη να επιλέξει από τα σταθμευμένα στο χώρο στάσης/στάθμευσης ΕΔΧ-ΤΑΞΙ οχήματα εκείνο στο οποίο θα επιβιβαστεί.

Με το έγγραφο αυτό έχει δημιουργηθεί τεράστια αναστάτωση στις πιάτσες των ταξί σε όλη την χώρα. Σύμφωνα με τον κανονισμό ο πελάτης παίρνει το πρώτο στη σειρά Ταξί και μόνο όταν συντρέχει ειδικός λόγος χρησιμοποιεί το επόμενο.