ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπόψη κα Τσάγκα Ελένη

ΑΘΗΝΑ: 03/11/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ: 1608

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. Ταξί κατά την διάρκεια του επιδημιολογικού συναγερμού.

Για μια ακόμη φορά, το ταξί πληρώνει πολύ ακριβά τα μέτρα επιδημιολογικού συναγερμού. Ενώ σε όλες τις επιβατικές μεταφορές η πληρότητα ορίστηκε στο 65%, στο ταξί επιτρέπεται μόνο ένας επιβάτης, δηλαδή πληρότητα 25%. Να υποθέσουμε ότι σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, αν μπουν 65 άνθρωποι σε ένα λεωφορείο ο κίνδυνος διασποράς είναι μικρότερος από το να μπουν δύο άτομα στο ίδιο ταξί.

Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, δημιουργήθηκαν πολλά ερωτήματα σε ότι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. ταξί. Είναι αναγκαίο να δοθούν τουλάχιστον οι απαραίτητες διευκρινίσεις προκειμένου να συνεχίσουμε την – όποια – δουλειά μας επιτρέπεται, χωρίς τον κίνδυνο παράβασης των οδηγιών της Πολιτείας.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Ο οδηγός ταξί είναι υποχρεωμένος να φορά την μάσκα προστασίας όταν δεν υπάρχει επιβάτης στο όχημα;
  2. Επιτρέπεται η μεταφορά δύο ή τριών ατόμων από την ζώνη 1 στη ζώνη 2;
  3. Επιτρέπεται η μεταφορά δεύτερου ατόμου που συνοδεύει κάποιον ασθενή (π.χ. αιμοκάθαρση);
  4. Οι εργαζόμενοι οδηγοί που είναι συγγενείς α’ και β’ βαθμού από που θα πάρουν βεβαίωση κυκλοφορίας κατά τις ώρες απαγόρευσης;