Προς: Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών & Δικτύων Υφυπουργό κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη

Αθήνα 05/05/2020

 

Αριθ. Πρωτ.: 1522

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

 

1. Να δίδεται η δυνατότητα στους κατόχους Ε.Δ.Χ να ταξινομούν σε αντικατάσταση των οχημάτων, αυτοκίνητα έως 9 θέσεων με ταμειακή μηχανή και ταξίμετρο. Η τιμή θα προσαυξάνετε κατά 25% όταν στο όχημα υπάρχουν πάνω από 4 επιβάτες . Αυτό ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Βέλγιο κλπ.).

 

2. Διόρθωση στο Ν.4530/2018, άρθρο 7, παράγραφος 3. Να επιτρέπεται η υποβολή ένστασης στις αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

3. Νομοθετική ρύθμιση για τις παλιές ποινές Νόμος 4530/2018, .Άρθρο 10 παρ. 3. Παραγραφή όλων των πειθαρχικών παραπτωμάτων μετά την παρέλευση τριετίας,.

 

4. Α. H ενιαία ελάχιστη τιμή (150 ευρώ) στις συμβάσεις μίσθωσης Ε.Ι.Χ να ισχύει για όλη την Ελλάδα. Επίσης και η τρίωρη ελάχιστη σύμβαση να ισχύει για όλη την επικράτεια, ή

 

Β. Για τη νησιωτική Ελλάδα διάρκεια σύμβασης μιας ώρας με ελάχιστη χρέωση 60 ευρώ.

 

Επιπλέον χρέωση 40 ευρώ ανά/ώρα αν η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ωρών.

 

5. Άμεση εφαρμογή του Νόμου για απαγόρευση είσπραξης κομίστρου από διαμεσολαβητικές εφαρμογές. (Ν.4446/2016 και Ευρωπαϊκή Οδηγία 821). Εκκρεμούν οι αντίστοιχες εγκύκλιοι (απορρέουν από το N.4530/2018).

 

Η πρότασή μας είναι:

 

Υποχρέωση εγκατάστασης POS σε όσα ταξί συνεργάζονται με διαμεσολαβητικές εταιρείες. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται η είσπραξη από τον επαγγελματία-ταξιτζή και όχι από οποιοδήποτε μεσάζοντα. Άλλωστε, στην Ευρώπη –όπως και στην Ελλάδα- απαγορεύεται η είσπραξη για λογαριασμό τρίτων (Ν.4446/2016).

 

6. Άμεση αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της ψηφιακής πλατφόρμας του ΥΜΕ για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και εντατικοποίηση των ελέγχων για την καταπολέμηση της υποκλοπής μεταφορικού έργου από το οποίο η Πολιτεία χάνει τεράστια έσοδα. (π.χ. ελέγχεται η τιμή (90)ευρώ αλλά όχι η πραγματική χρονική διάρκεια της διαδρομής).

 

7. Επανέλεγχος όλων των φακέλων των ειδικών αδειών και   έκδοση νέας κάρτας (νέου τύπου).

 

8. Άμεση ενεργοποίηση των συνεργείων ελέγχων για Ε.Δ.Χ. και Ε.Ι.Χ

 

9. Εισήγηση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για νομοθετική ρύθμιση στο Νόμο για μεταφορά λαθρομεταναστών και νόμου περί Ναρκωτικών. Να τιμωρείται ο οδηγός και όχι το όχημα. Να μην παρακρατείται η άδεια του οχήματος και το όχημα πριν τελεσιδικίσει η υπόθεση.

 

10. Ανάρτηση ενδεικτικών τιμών για διαδρομές με ταξί σε όλες τις εισόδους των πόλεων, αεροδρόμια, λιμάνια (κρουαζιερόπλοια) σταθμούς λεωφορείων και τρένων).

 

11. Επιδότηση για την αντικατάσταση αυτοκινήτου λόγω λήξης ορίου ηλικίας.