ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

Υπόψη: κ.Γεώργιου Πατσιαβού

 

Αθήνα, 05.06.20

Αρ.Πρωτ.: 1544

Με την παρούσα επιστολή παρακαλούμε ,όπως μας ενημερώσετε τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία στην περίπτωση που κάτοχος του 50% ή μικρότερου ποσοστού Ε.Δ.Χ. μετά το θάνατό του δεν το κληροδοτεί σε συγγενείς του αυτοί αποποιούνται της κληρονομιάς.

Το μερίδιο αυτό δίδεται στον ιδιοκτήτη του άλλου 50% ή μεταβιβάζεται σε οδηγό;

Με τιμή