Προς: Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών Υφυπουργό κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη

Αθήνα, 07.04.2020

Αριθ. Πρωτ.:1513

Ερώτηση – Διευκρίνιση

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε να μας διευκρινίσετε αν το ΕΔΧ – Ταξί έχει την δυνατότητα να μεταβεί με (1) έναν επιβάτη σε εκτός της έδρας του προορισμό ή να παραλάβει (1) έναν επιβάτη από άλλο προορισμό προς την έδρα του.