ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υπόψη: Κα Ευαγγελία Τσάγκα

Αθήνα, 03.06.20

Α.Π.: 1544

Με την παρούσα επιστολή παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία στην περίπτωση που κάτοχος του 50% ή μικρότερου ποσοστού Ε.Δ.Χ. μετά το θάνατό του δεν το κληροδοτεί σε συγγενείς του αυτοί αποποιούνται της κληρονομιάς. Το μερίδιο αυτό δίδεται στον ιδιοκτήτη του άλλου 50% ή μεταβιβάζεται σε οδηγό;

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σ. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ