ΠΡΟΣ την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κότσικα 1Α και Πατησίων 70 – Αθήνα

Αθήνα, 10.06.2020

 

Αρ.Πρωτ.:1549

 

ΑΙΤΗΣΗ

Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΞΙ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς 4 και εκπροσωπείται νόμιμα

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΕΑΤ», κατέθεσε στην υπηρεσία σας προσφυγή-υπόμνημα με αιτιολογικό ότι ο ν.4530/2018 παραβιάζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό στον τομέα μεταφορών.

 

Επειδή το ζήτημα που ανακινεί η άνω εταιρεία είναι πολύ σοβαρό, θέτει έντονο προβληματισμό στον κλάδο μας και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους χιλιάδες επαγγελματίες αυτοκινητιστές σε όλη τη χώρα, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε ως έχοντες άμεσο έννομο συμφέρον, το συντομότερο δυνατόν, αντίγραφο της προσφυγής ως και κάθε άλλο έγγραφο που συνοδεύει την προσφυγή για την ενημέρωσή μας και για να προβούμε στις δέουσες ενέργειες προς διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

 

Πληρεξούσιό μας και αντίκλητο διορίζουμε την δικηγόρο Αθηνών Δερδεμέζη Βικτωρία του Κύρου, Βας. Παύλου 63, Βούλα, με ΑΜ ΔΣΑ 23177.