ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟYΛΙΑ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ & ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΑΘΗΝΑ  20/07/2015

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.
Σήμερα έγινε επίσκεψη της ΠΟΕΙΑΤΑ στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΠΑ προκειμένου να γίνουν διευκρινίσεις σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά όπου ίσχυε μειωμένος συντελεστής.
Από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΠΑ  μας δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινίσεις.
Από 20/ 7/02015 ο ΦΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ  γίνεται 23% για όλες τις μεταφορές.
Στα νησιά  ο μειωμένος συντελεστής  γίνεται  16%  από σήμερα 20/7/2015 .
Από 1/10/2015  στα αναπτυγμένα νησιά εξισώνεται  με τον κανονικό, και από 1/6/2016 στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά.  Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ έως 31/12/2016 οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές ΦΠΑ για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά  και θα εκδοθεί ΚΥΑ για περαιτέρω διευκρινίσεις όπως προβλέπεται στο νόμο  4334/2015

Από τη διοίκηση της ΠΟΕΙΑΤΑ