Προς Σωματεία και Περιφερειακά Συμβούλια: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ POS

Προς Σωματεία και Περιφερειακά Συμβούλια

Αθήνα 19/12/23

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

 ΘΕΜΑ : «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ POS»

Συνάδελφοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει πρόγραμμα χρηματοδότησης 150 ευρώ με την ονομασία «ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ και ψηφιακές συναλλαγές» (pos).

Αναζητήστε στην σελίδα https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/ κάντε είσοδο με κωδικούς taxisnet για να υποβάλετε την αίτησή σας.