ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – ΑΘΗΝΑ 21/11/23

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ 21/11/23

Συνάδελφοι,

Μετά την παρέμβαση της Ομοσπονδίας  και του Υπουργείου Μεταφορών στην Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου Επικρατείας που είχανε προσφύγει οι εταιρείες με Ε.Ι.Χ με οδηγό για αναστολή της δίωρης προκράτησης που ίσχυε με απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών από τις 17/5/23 αρ. φύλλου 3276 αρ.2παρ.2 και ανέφερε ότι «με τον όρο προκράτηση νοείται ότι όλα τα στοιχεία της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης των Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων με οδηγό αναρτώνται υποχρεωτικώς με ευθύνη των εκμισθωτών ή σε περίπτωση διαμεσολάβησης κατά το άρθρο 13 του ν.4530/2018 και των φορέων διαμεσολάβησης, στο Ψηφιακό Μητρώο των άρθρων 18 και 20 του ν.4530/2018, τουλάχιστον 2 ώρες προ της ώρας έναρξης αυτής», σαν ενημερώνουμε ότι η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α κέρδισε και έχει εκδοθεί η σχετική Υπουργική απόφαση για την αναστολή της απόφασης του Συμβουλίου και  για την μη εφαρμογή του δίωρου και θα ισχύει ξανά κανονικά η δίωρη προκράτηση.

Κάντε click στον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να ενημερωθείτε:

Apofash gia prokrathsh.pdf