ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑ»

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Αθήνα 28/11/22
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑ»

Η Ομοσπονδία με μοναδικό γνώμονα την ενότητα του κλάδου και χωρίς καμία πρόθεση ρεβανσισμού δεν θα συμμετάσχει στην συγκέντρωση που θα κάνει το ΣΑΤΑ για τους εξής λόγους:
1) Η Ομοσπονδία δεν έχει επίσημα ενημερωθεί για τους λόγους που γίνεται αυτή η συγκέντρωση.
2) Η Ομοσπονδία είναι μέλος της IRU, όπως όλες οι Ομοσπονδίες της Ευρώπης, που είναι ο μοναδικός κοινωνικός εταίρος της Ε.Ε. για θέματα που αφορούν τις μεταφορές συμπεριλαμβανομένου και του ταξί.
3) Δεν μπορεί το ΣΑΤΑ να ζητά τώρα την συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε μία συγκέντρωση, την στιγμή που με την συμπεριφορά του στο Κλαδικό Συμβούλιο, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που έχει ο κλάδος Πανελλαδικά,   αποχώρησε και με αυτό τον τρόπο απαξίωσε και πρόσβαλε το σύνολο των στελεχών.
4) Προσπαθεί να υποκαταστήσει την ΠΟΕΙΑΤΑ κάνοντας υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του, ζητώντας από την πολιτεία να νομοθετήσει την έκδοση νέων εποχιακών αδειών ταξί στα νησιά και τις πόλεις που έχουν τουρισμό, στρεφόμενος ενάντια στα συμφέροντα των συναδέλφων στις περιοχές αυτές.
5) Η Ομοσπονδία μαζί με την IRU είναι αντίθετη με τις προτάσεις των σωματείων, που συμμετέχουν στην συγκέντρωση, για την ένταξη όλων των εργαζομένων στις πλατφόρμες εργασίας  (Digital Labour Platforms  DLPs) και στην νομιμοποίηση της UBER όπως έχουν πράξει όλα αυτά  τα σωματεία που συμμετέχουν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για να ταξινομήσει σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις στην Ε.Ε. ως «ψηφιακές πλατφόρμες» και ως εκ τούτου να επαναταξινομήσει μαζικά τους αυτοαπασχολούμενους συνεργάτες οποιουδήποτε τύπου επιχείρησης ως μισθωτούς σύμφωνα με την πρόταση εργαζομένων της πλατφόρμας. Αυτή η προσέγγιση αποκλίνει εντελώς από τον αρχικό σκοπό της πρότασης που, όπως δηλώνει το όνομα της, ήταν να διορθώσει την κερδοσκοπική συμπεριφορά πολλών πλατφορμών που έχουν δημιουργήσει ανθρώπινη ανισότητα και έχουν αποφύγει τις οφειλόμενες κοινωνικές και φορολογικές εισφορές στα εθνικά συστήματα.
Θα θέλαμε να αναστρέψουμε αυτή την τάση και να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής της επερχόμενης νομοθεσίας σε πλατφόρμες που βασίζονται αποκλειστικά στο διαδίκτυο.
Η πρόταση που κατέθεσε η γραμματεία ταξί της IRU στην συνεδρίαση που έγινε στις 12/10/22 με την συμμετοχή της ΠΟΕΙΑΤΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η εξής:
• Διασαφήνισή του ορισμού των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας (Digital Labour Platforms (DLPs) έτσι ώστε να αποφευχθεί μια προσέγγιση που τους υποχρεώνει όλους να είναι στο ίδιο καθεστώς.
Συγκεκριμένα, ζητούμε αποσαφήνιση και εξαίρεση του τομέα των ταξί από τον ορισμό των DLPs (Ψηφιακή Πλατφόρμα Εργασίας). Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται εξαιρώντας ειδικά τη βιομηχανία ταξί ή/και εξαιρώντας τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, καθώς τα περισσότερα κέντρα αποστολής ταξί είναι ΜΜΕ (Μικρό Μεσαία Επιχείρηση) καθώς οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ε.Ε.
• Αποσαφήνιση των κριτηρίων δημιουργίας απασχόλησης.
Το κείμενο όπως έχει συνταχθεί σήμερα, θέτει υπό αμφισβήτηση το ιστορικό  επάγγελμα  διαμεσολάβησης, όπως τα κέντρα κράτησης ταξί (ραδιοταξί ), των οποίων οι συμβατικοί όροι βασίζονται στην εθνική εργατική νομοθεσία.
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι είναι αρμόδιοι για θέματα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας με βάση το κοινωνικό τους μοντέλο. Αυτό που κάνει τον τομέα των ταξί επιτυχημένο είναι η  δική  του προσαρμοστικότητα στις εθνικές και τοπικές πραγματικότητες.
Καθώς τα ταξί δεν λειτουργούν διασυνοριακά, έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με την μοναδική κουλτούρα για προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε πελάτη.
Όπως επίσης συμφωνήθηκε ευρέως στην Επιτροπή TRAN με την υιοθέτηση της συμβιβαστικής τροπολογίας 9, διατηρώντας τους κανονισμούς σε τοπικό επίπεδο επιτρέπει σε πόλεις και χώρες να αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο τρόπο τις υπάρχουσες και προκύπτουσες προκλήσεις και τους επιτρέπει να ανταποκριθούν  με βάση τα πλεονεκτήματα  της διαθέσιμης υποδομής για τη διασφάλιση της παροχής των καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες.