Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ 7/10/20

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1594

ΘΕΜΑ: «Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΙΑΤΑ έχοντας υπ ’όψιν :

Α. Τις δύσκολες περιστάσεις που προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού,

Β. Τις υποδείξεις των αρμοδίων κρατικών Αρχών και τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας από την διασπορά του κορωνοϊού στην Περιφέρεια Αττικής, αποφάσισε την αναβολή της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας στις 10-11 Οκτωβρίου 2020, λόγω της ουσιαστικής αδυναμίας πραγματοποίησης της, οι οποίοι δημιουργούν ανυπέρβλητα κωλύματα που δεν επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή της Γ.Σ. με φυσική παρουσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΙΑΤΑ θα παρακολουθεί την εξέλιξη της πανδημίας καθώς και τις οδηγίες/αποφάσεις των αρμόδιων φορέων και θα επανεξετάσει τις πιθανότητες πραγματοποίησης της Γ.Σ.