ΠΡΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αθήνα, 05.05.2020

 

Αριθμ. Πρωτ.: 1521

 

ΠΡΟΣ:

 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών επετράπη

 

–σε εθελοντική βάση– σε επιβατικά δημοσίας χρήσεως αυτοκίνητα, η τοποθέτηση διαχωριστικού ασφαλείας για την προστασία επιβατών και οδηγού έναντι του Covid-19.

 

Με την παρούσα επιστολή υποβάλλουμε στην Ένωσή σας το ερώτημα αν από τη συγκεκριμένη εγκύκλιο προκύπτει κάποιο πρόβλημα σε ότι αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο των Ε.Δ.Χ. Ταξί.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε την απάντησή σας.