Πληροφορίες περί κομίστρου Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016

Αριθμ. Πρωτ.: Α 81196-5487

 

 

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες περί κομίστρου Επιβατηγών ημόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε..Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 1137/06-12-2016 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων 2016 δε θα χορηγηθεί στους οδηγούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων οικονομική ενίσχυση και συνεπώς το κόμιστρο κάθε διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για την πληρότητα του αρχείου σας, επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α..

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ