Περί θεμάτων ορίου ηλικίας Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ)-ΤΑΞΙ οχημάτων των πληγέντων Δήμων της Β. Ευβοίας.

ΘΕΜΑ: Περί θεμάτων ορίου ηλικίας Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ)-ΤΑΞΙ οχημάτων των
πληγέντων Δήμων της Β. Ευβοίας.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2022

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αναστέλλεται, κατ’εξαίρεση, έως την 31.12.2024 η ισχύς της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) -ΤΑΞΙ οχημάτων που έχουν έδρα διοικητικές μονάδες των πληττόμενων από την πυρκαγιά Δήμων Μαντουδίου-Λίμνης- Αγ. Άννας και Ιστιαίας -Αιδηψού της Π.Ε Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Κατά συνέπεια, επιτρέπεται η κυκλοφορία των ανωτέρω ΕΔΧ-ΤΑΞΙ οχημάτων των ως άνω αναφερόμενων Δήμων έως την 31.12.2024.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ