Παράταση μέχρι 30 Απριλίου πήραν οι τρεις εγκεκριμένοι τύποι ταξιμέτρων που μπορούν να τοποθετηθούν στα ΕΔΧ αυτοκίνητα ταξί

Παράταση μέχρι 30 Απριλίου πήραν οι τρεις εγκεκριμένοι τύποι ταξιμέτρων που μπορούν να τοποθετηθούν στα ΕΔΧ αυτοκίνητα ταξί.

Με μπλέ χρώμα είναι οι Print_Area συνδυασμοί ταξιμέτρου και ΑΔΗΜΕ που επιτρέπεται να πουλιούνται και να αγοράζονται (μεταχειρισμένοι ή καινούργιοι)  μέχρι την 30-4-2017. Για αυτούς επιτρέπεται και η αντικατάσταση φορολογικής μνήμης, μέχρι την 30-4-2017.

Η αλλαγή θέσης εκμεταλλευτή σε άλλη θέση μνήμης της ΑΔΗΜΕ δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση, καθώς αντιβαίνει στους περιορισμούς των τεχνικών προδιαγραφών των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου (άρθρο 15.3.3 του κεφ.2  των ΠΟΛ 1220/2012, ΠΟΛ 1135/2005, ΠΟΛ 1234/2002).  Ο περιορισμός ισχύει για όλους τους τύπους ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου που είναι σε χρήση.

Η παραχώρηση χρήσης επιτρέπεται μόνο σε εντελώς κενή θέση εκμεταλλευτή γιατί διαφορετικά αντιβαίνει στους περιορισμούς των τεχνικών προδιαγραφών των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου (άρθρο 15.9 του κεφ.2 των ΠΟΛ 1220/2012, ΠΟΛ  1135/2005, άρθρα 15.3.1  και 15.7.2.6. της ΠΟΛ 1234/2002). Ο περιορισμός ισχύει για όλους τους τύπους ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου που είναι σε χρήση.