Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου Ε.Δ.Χ. οχημάτων

Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου Ε.Δ.Χ. οχημάτων

 

Κάντε click στον παρακάτω σύνδεσμο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το download.

Paratash-KTEO.doc