ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑ ΧΑΡΑΝΑ ΒΟΛΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΤΣΙΟΥΔΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ