ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΛΑΜΙΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΘΗΒΑ
ΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΑΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ