ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΑΡΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΡΟΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΜΕΛΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΕΛΟΣ  ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΛΑΟΙ