ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΩ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΡΗΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΣ