ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΕΛΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΑΘΑΣ ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΜΕΛΟΣ ΚΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑ