ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
ΜΕΛΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΜΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ