ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΑ
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΓΙΟ
ΜΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΡΚΑΝΙΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ