ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΡΑΜΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΜΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ