Περιφερειακά Συμβούλια

Στο καταστατικό συνέδριο του 2002 ομόφωνα ενεκρίθη η δημιουργία των περιφερειακών συμβουλίων.

Το Π.Σ είναι ένα από τα τρία δευτερεύοντα όργανα της ομοσπονδίας. Είναι πενταμελές όργανο. Εκλέγεται στο συνέδριο από τους αντιπροσώπους της κάθε περιφέρειας.

Τα γεωγραφικά όρια των Π.Σ είναι ίδια με τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Εξαίρεση αποτελεί το Π.Σ Αν. Μακεδονίας και Θράκης που για λόγους ιδιομορφίας και μετά από κοινό αίτημα των σωματείων της περιοχής κατατάχτηκαν στο Π.Σ αυτό οι νομοί Σερρών και Δράμας..

Η λειτουργία τους διέπεται από το άρθρο 26 του καταστατικού