Οι κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν για τις εφαρμογές και τον ρόλο τους στις επιβατικές μεταφορές

Τον Σεπτέμβριο του 2015, στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνεδρίου της IRU που έγινε στην Αθήνα, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος κατέθεσε τις προτάσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταξί για τον ρόλο των εφαρμογών και την καταπολέμηση της υποκλοπής έργου.

Συνοπτικά, οι προτάσεις της ΠΟΕΙΑΤΑ περιελάμβαναν τα εξής:

α) Λόγω της ιδιομορφίας των επιβατικών μεταφορών, η βασική νομοθεσία τους πρέπει να ορίζεται, από τις εθνικές αρχές και όχι από την Ε.Ε.

β) Δημιουργία βασικών κανόνων πρόσβασης στην αγορά, οι οποίοι θα ισχύουν για όλους.

– Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνουν από τις χώρες που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εταιρικές άδειες ή σχετικές εγκρίσεις.

– Θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη έδρα (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) και εκπροσώπους σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας.

– Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να φορολογούνται στην έδρα που παρέχουν υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες θα υπόκεινται σε φόρο προστιθέμενης αξίας αλλά και στους υπόλοιπους φόρους που προβλέπονται για την παροχή ανάλογων υπηρεσιών.

– Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να καταγράφουν την οικονομική τους δραστηριότητα, το παρεχόμενο έργο και να συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές σε οποιοδήποτε έλεγχο τους ζητηθεί.

γ) Σε ότι αφορά τους απασχολούμενους σε τέτοιες εταιρείες-εφαρμογές, να ισχύουν οι κανόνες εργατικού δικαίου κάθε χώρας-μέλους.

Τον Μάρτιο του 2016 είχε ολοκληρωθεί το τελικό κείμενο συζήτησης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μεταφορών. Στις αρχές του μήνα, η Κομισιόν δημοσιοποίησε τις κατευθυντήριες γραμμές γι’ αυτό που ονομάζεται συνεργατική οικονομία.

Στο κείμενο (προϊόν συνεργασίας Ε.Ε. – IRU) που δημοσιοποιήθηκε από την Κομισιόν (και που σύντομα θα γίνει Κοινοτική Οδηγία), περιλαμβάνονται οι περισσότερες από τις προτάσεις που κατέθεσε η Ομοσπονδία μας. Στο συνέδριο “TAXI&Mobilityupdate 2016”που έγινε στις Βρυξέλλες 23 και 24 Ιουνίου, εκπρόσωποι της Ε.Ε. (PeterSZatmari) και της IRU (OlegKamberski), ανέλυσαν το σκεπτικό της επόμενης μέρας για τις επιβατικές μεταφορές. «Ίδια δουλειά, ίδιοι κανόνες για όλους».

Τέλος, να σημειωθεί ότι μετά από απαίτηση –κυρίως– ευρωπαϊκών χωρών, προβλέπεται η δυνατότητα από την εθνική νομοθεσία της καθολικής απαγόρευσης μιας εφαρμογής ή μιας δραστηριότητας, ως έσχατη λύση και πάντα με την προϋπόθεση, ότι προστατεύεται το επιβατικό κοινό και το δημόσιο συμφέρον.