Νομοθετική ρύθμιση για τα σωματεία, καθώς και για τα Ράδιοταξί

Νομοθετική ρύθμιση για τα σωματεία, καθώς και για τα Ράδιοταξί

Κάντε click στον παρακάτω σύνδεσμο:

FEK-2443-tou-2019.pdf