Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2017