Με την ΠΟΛ 1058 / 10-3-2014  του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Προβλέπεται σφράγισμα όλων των ταμειακών που το ταξίμετρο συνδέεται με την ταμειακή μηχανή με καλώδιο μέχρι τις 30-04-2014.

Ο  ταξιμετράς μαζί με το σφράγισμα εκδίδει και βεβαίωση για το σφράγισμα και την νόμιμη λειτουργία της ταμειακής η οποία φυλάσσεται εντός του αυτοκινήτου και επιδεικνύεται στα όργανα ελέγχου.

Με την  ΠΟΛ 1062 προβλέπεται αντικατάσταση φορολογικών μνημών μέχρι 31/12/2015 .

Ενημερώνονται όλοι οι συνάδελφοι για την αποφυγή προβλημάτων να περάσουν έγκαιρα μέχρι 30/4/2014  από τους ταξιμετράδες για την τακτοποίησή τους.