Κοινοποίηση αποσπάσµατος ν.45302018 (Α’ 59)

Με το παρόν κοινοποιείται απόσπασμα του ΦΕΚ Α’ 59 όπου δημοσιεύτηκε ο ν.4530/2018 “Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις” με το άρθρο 17 του οποίου ορίζεται η υποχρέωση των Δήμων, του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ, για τις περιοχές ευθύνης τους ,να καθορίσουν άμεσα και εντός συγκεκριμένων προθεσμιών θέσεις στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) και αποεπιβίβασης για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (ΕΔΧ- ΤΑΞΙ) αυτοκίνητα στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών των Π.Ε της
χώρας.

Κάντε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσε την Κοινοποίηση αποσπάσµατος ν.45302018 (Α’ 59)