ΙΚΑ ΑΠΟ 1/1/2023

ΙΚΑ ΑΠΟ 1/1/2023

ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ   31,67

 

ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ

Ασφ. Κλάση 8 Η   ημερομίσθιο 31,67

 

ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ   25 ( ημέρες ) Χ 31,67     =       791,75

                             Εισφορά ΙΚΑ     791,75   Χ 41,76 %   =     330,63

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ Α.Π.Δ.

ΕΙΣΦ. ΕΡΓΟΔ.   791,75   Χ   24,44 %   = 193,50

ΕΙΣΦ. ΟΔΗΓ.     791,75   Χ   17,32 %   = 137,13

                                                              = 330,63

ΑΠΟ 1/4/2023    

ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΚΜΑΑΡΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 34,61   ΚΑΙ 9Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ

          

                 ΗΤΟΙ

            

     ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 34,61 Χ 25 ΗΜΕΡΕΣ = 865, 25 ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

       ΙΚΑ   ΑΠΟΔΟΧΕΣ                                 865,25 Χ 41,76% = 361,33

     ΑΠΔ   ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ                                 865,25Χ 24,44 % =  211,47

       ΑΠΔ   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ                           865,25 Χ 17,32% =  149,86  

                                                                          ____________________

                                                   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΚΑ = 361,33