Επιστολή του Διευθυντή Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών προς την Ομοσπονδία

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση αναφορικά με τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήματα.

Με αφορμή πρόσφατες αναφορές-καταγγελίες επιβατών σε Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα που έχουν κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη πλημμελή τήρηση των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από οδηγούς (όπως άρνηση χρήση μάσκας κατά την εκτέλεση διαδρομής), παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς υπενθύμιση των μελών σας αναφορικά με την ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασίας ώστε να εξαλειφθούν, έστω και τα περιορισμένα, περιστατικά μη συμμόρφωσης.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ. ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ