ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α: Διευκρίνιση για το ΓΕΜΗ

Ως εκμεταλευτές ταξί δεν έχουμε υποχρέωση εγγραφής στο επιμελητήριο (εγκύκλιος 1114743/836/0015/ΠΟΛ. 1293/8-9-1993  και εγκύκλιος ΠΟΛ 1096/21-6-2010).
Ως  εκ τούτου δεν είναι υποχρεωτική και η εγγραφή μας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ είναι υποχρεωτική για όσους ήδη είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα επιμελητηρίων. Σε ότι αφορά την ανάρτηση του εκκαθαριστικού σημειώματος που μας αποστέλλει η ΔΟΥ, αυτό μπορεί να γίνει χωρίς την μεσολάβησή μας, απευθείας από το ΤΑΧΙΣ, όπως άλλωστε εισηγήθηκε και το  Σωματείο Ελλήνων Λογιστών.