ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Από την συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σήμερα 8/11//23 το Προεδρείο της ομοσπονδίας πραγματοποίησε συναντήσεις στο υπουργείο εθνικής οικονομίας και οικονομικών με τον υφυπουργό  κ. Θεοχάρη και το επιτελείο του, και εν συνεχεία με την σύμβουλο του υπουργού κ Χατζηδάκη κ Μάνια Μοσχότη, καταθέσαμε και αναλύσαμε προτάσεις εν όψη του νέου φορολογικού νομοσχέδιου.

Ο Υφυπουργός είδε θετικά ορισμένες από τις προτάσεις μας και θα εξετάσει τις υπόλοιπες ώστε να  μας απαντήσει σε επόμενη συνάντησή μας. Επίσης η κ Μοσχότη θα ενημερώσει τον υπουργό κ. Χατζηδάκη, μόλις επιστρέψει από τις Βρυξέλλες ώστε να οριστεί νέα συνάντηση παρουσία του.

 

ΠΡΟΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. Κων/νο  Χατζηδάκη

Κ. Θεοχάρη Θεοχάρη

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Με αφορμή την διαβούλευση επί των άρθρων του νέου φορολογικού Νομοσχεδίου θα θέλαμε να θέσουμε το προβληματισμό του κλάδου μας.

Ο κλάδος των αυτοκινητιστών, είναι ιδιαίτερος και ανάλογα με την δραστηριότητά του διακρίνεται στις παρακάτω υποομάδες επαγγελματιών.

  1. Εκμεταλλευτές ΕΔΧ ΤΑΞΙ που το οδηγούν και το εκμεταλλεύονται οι ίδιοι.
  2. Εκμεταλλευτές ΕΔΧ ΤΑΞΙ οι οποίοι απασχολούν επαγγελματία οδηγό.
  3. Εκμεταλλευτές ΕΔΧ ΤΑΞΙ οι οποίοι , σύμφωνα με τον πολ.1096/2010 απασχολούν οδηγό μη μισθωτό.
  4. Εκμετελλευτές ΕΔΧ ΤΑΞΙ οι οποίοι έχουν εκμισθώσει το αυτοκίνητο και εκδίδουν ένα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών κάθε τέλος εκάστου μήνα.
  5. Εκμεταλλευτές ΕΔΧ ΤΑΞΙ οι οποίοι λόγω ποσοστού αναπηρίας , 50% και άνω, αδυνατούν να εργαστούν στο συγκεκριμένο επάγγελμα.
  6. Προστευόμενα μέλη τα οποία είτε από κληρονομιά, είτε από δωρεά είτε από γονική παροχή έχουν καταστεί εκμεταλλευτές ΕΔΧ ΤΑΞΙ.
  7. Εκμεταλλευτές ΕΔΧ ΤΑΞΙ οι οποίοι κατέστησαν επαγγελματίες από Κληρονομικό δικαίωμα και είτε είναι χήρα με μικρά παιδιά είτε είναι ανήλικα τέκνα του θανούντος.
  8. Εκμεταλλευτές ΕΔΧ ΤΑΞΙ οι οποίοι κατέχουν είτε 50% εξ αδιαιρέτου είτε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου και δεν έχουν δικαίωμα ίσου χρόνου εργασίας με εκμεταλλευτή που κατέχει το 100%.
  9. Τέλος εκμεταλλευτές ΕΔΧ ΤΑΞΙ οι οποίοι έχουν καταστεί συνταξιούχοι , αλλά συνεχίζουν να είναι αυτοκινητιστές, χωρίς να οδηγούν οι ίδιοι του ΤΑΞΙ όπως αντίστοιχα και μισθωτοί οι οποίοι δεν οδηγούν οι ίδιοι το ΤΑΞΙ.
  10. Να ληφθούν υπόψιν βάση πληθυσμιακών κριτηρίων – εδρών Ε.Δ.Χ ταξί – τζίρων, όσον αφορά το πάγιο τεκμαρτό εισόδημα (άλλο Διδυμότειχο άλλο Αθήνα).

 

Λόγω των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων του κλάδου ζητούμε τα εξής:

1. Αναστολή 2 ετών εφαρμογής των μέτρων για το σύνολο του κλάδου των ταξί προκειμένου να υπάρξει ομαλοποίηση και αφομοίωση.
2. Οι προσαυξήσεις των τριετιών να προσμετρώνται από την ψήφιση του νομοσχεδίου και ύστερα. Να ληφθεί υπόψιν η προκαταβολή φόρου που θα κληθούν να καταβάλλουν οι επαγγελματίες η οποία θα αυξήσει το ποσό του φόρου για όσους είχαν χαμηλότερα  εισοδήματα από το προτεινόμενο  τεκμαρτό ποσό φορολόγησης, ιδιαίτερα στις  περιπτώσεις όσων έχουν ήδη συμπληρώσει τις 3ετίες.
3. Να αυξηθεί το ποσό της Φορολογικής κλίμακας 9% έως τις 20.000 ευρώ.
4. Λόγω της ιδιαιτερότητας του κλάδου μας, να εξαιρούνται από την φορολόγηση με βάση το τεκμαρτό εισόδημα οι περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω και να φορολογούνται με βάση το εισόδημα που προκύπτει από τα βιβλία εσόδων εξόδων.
5. Περιπτώσεις εκμεταλλευτών που απέκτησαν το δικαίωμα από κληρονομιά είτε είναι χήρες είτε ανήλικα τέκνα. Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης ώστε να μη βιώσουν εκτός της απώλειας και την κρατική αναλγησία, το φορολογητέο εισόδημα να καθορίζεται βάσει βιβλίων εσόδων εξόδων. Για μεν τις χήρες για περίοδο 5 ετών για δε τα ανήλικα τέκνα μέχρι την ηλικία των 24 ετών. Το ίδιο να ισχύει και για τα προστατευόμενα μέλη (φοιτητές, φαντάρους κλπ) τα οποία απέκτησαν το δικαίωμα στο ΤΑΞΙ με χαριστική αιτία.
6. Ανήλικα η προστατευόμενα τέκνα τα οποία απέκτησαν την ιδιότητα του εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ με γονική παροχή και το εισόδημά τους προστίθεται σε αυτό του γονέα που έδωσε το ΤΑΞΙ, θα επωμισθούν δυσβάσταχτο κόστος . Το εισόδημα θα πρέπει να συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του γονέα και να φορολογείται για το εισόδημα που προκύπτει από τα βιβλία εσόδων εξόδων. Προτείνουμε αυτοτελή φορολόγηση των τέκνων με βάση το πραγματικό εισόδημα και υποβολή φορολογικής δήλωσης.
7. Για το σύνολο του κλάδου σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εισοδήματα από άλλες πηγές όπως συνταξιούχοι, μισθωτοί ή εισοδήματα από ενοίκια το ποσό αυτό να μειώνει το τεκμαρτό ποσό φορολόγησης.
8. Η διαμόρφωση του τεκμαρτού εισοδήματος  να γίνεται στο καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος και όχι στο μικτό. Θα πρέπει, λοιπόν,  να ληφθούν υπόψη και να εκπέσουν του εισοδήματος οι ασφαλιστικές εισφορές  του εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ καθώς και οι αποσβέσεις αγοράς των οχημάτων. Όπως γνωρίζετε λόγω της συνεχούς κυκλοφορίας των οχημάτων , είμαστε αναγκασμένοι να τα αντικαθιστούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, διότι λόγω ατυχημάτων ζημιών και χρήσης φθείρονται και με την πάροδο του χρόνου καθίστανται άχρηστα  και  ακατάλληλα προς κυκλοφορία.
9. Περιπτώσεις εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ οι οποίοι κατέχουν ποσοστό 50% ή και λιγότερο (π.χ. 25%) το τεκμαρτό ποσό εισοδήματος να είναι αναλογικό του ποσοστού που κατέχουν. Οι εκμεταλλευτές αυτοί δεν έχουν δικαίωμα πλήρους απασχόλησης, άρα και μειωμένων προσόδων όπως συμβαίνει με τους μισθωτούς με μερική απασχόληση. Να υπολογίζεται για αυτούς αναλογικό το τεκμαρτό ποσό φορολόγησης.
10. Για τους εκμεταλλευτές που έχουν μισθώσει ή έχουν παραχωρήσει την εκμετάλλευση του ΤΑΞΙ, να δημιουργηθεί νέος κωδικός ΚΑΔ 49.32.11.03 «Υπηρεσίες μίσθωσης και παραχώρησης εκμετάλλευσης ΕΔΧ ΤΑΞΙ» . Οι εκμεταλλευτές αυτοί έχουν συντάξει και καταθέσει στην ΑΑΔΕ ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης ή παραχώρησης εκμετάλλευσης , στο οποίο καθορίζουν το ποσό ημερήσιας ή μηνιαίας αμοιβής που λαμβάνουν , με αποτέλεσμα τα εισοδήματά τους να είναι δεδομένα και εμφανή. Οι εκμεταλλευτές αυτοί να φορολογούνται σύμφωνα με τα βιβλία εσόδων εξόδων τους. Συνήθως οι περιπτώσεις αυτές είναι άτομα με αναπηρία, προστατευόμενα μέλη και ανήλικα τέκνα.
11. Τέλος θα πρέπει άμεσα να εξεταστεί η περίπτωση των οδηγών μη μισθωτών οι οποίοι απασχολούνται ως οδηγοί και αμείβονται με τίτλο κτήσης, Η νομοθεσία προβλέπει για αυτούς αφορολόγητο όριο 6.000,00 ευρώ και μετά φορολογούνται βάσει κλίμακας. Για τους οδηγούς αυτούς.
12. α) Να αυξηθεί το αφορολόγητο ποσό σε αυτό που προβλέπεται για τους μισθωτούς.
13. β) Καθώς  αμείβεται με τίτλο κτήσης και  δηλώνονται τα εισοδήματά του  στον κωδικό 403 της δήλωσης φορολογίας ,  να φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών.
14. Τέλος να υπάρξει μέριμνα στο ηλεκτρονικό σύστημα , το οποίο  λανθασμένα, σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός μη μισθωτός έχει και αποδοχές από μισθωτή υπηρεσία  μέσα στο έτος τον φορολογεί από το πρώτο ευρώ και ως ελεύθερο επαγγελματία. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα καθώς κάποιος ο οποίος έχει λάβει αποζημίωση από το ΙΚΑ αναρρωτικής υπάρχει κίνδυνος να καταλήξει να φορολογηθεί στο ανώτατο ποσό ως ελεύθερος επαγγελματίας ενώ πρόκειται για οδηγό. Επιπλέον να υπάρξει ειδική κατηγορία στον κωδικό 403 ώστε να μπορούν να δηλώνονται ορθά και να φορολογούνται με την κλίμακα τον μισθωτών και αφορολόγητο όπως οι μισθωτοί.