Με αφορμή τη σύγχυση η οποία δημιουργείται τις τελευταίες μέρες από ανεύθυνες δημοσιεύσεις ενημερώνουμε τα μέλη μας για το τι ισχύει :

1) Ταξίμετρα :

Ανεξάρτητα αν έχει λήξει η ισχύς τους εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι απόσυρσης του αυτοκινήτου και αντικατάστασης με νέο όχημα.

2) Θυρίδες ταμειακών:

Κάθε ταμειακή έχει τουλάχιστον 3 θυρίδες δηλαδή 3 εκμεταλλευτές.

ΠΟΛ. 1154/ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ / 2010

Παράγραφος 2 Στην περίπτωση που γίνει πλήρωση της θυρίδας χρησιμοποιείται η επόμενη κ.ο.κ. μέχρι πλήρωσης όλης της μνήμης , η μεταβολή αυτή καταχωρείται στο βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών και δηλώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ .

Δεν υπάρχει καμία χρονική δέσμευση για την μεταβολή αυτή άραγε και καμία ανησυχία για αλλαγή θύρας πριν το τέλος του έτους που διανύουμε.

3) Φορολογικές Μνήμες ΠΟΛ 1200 /18.10.12:

Τροποποιεί προηγούμενη την ΠΟΛ 1015/ 10.1.2012 και βάζει καταλυτική ημερομηνία έγκρισης από τις αρχές και διάθεσης φορολογικής μνήμης.

Η διάταξη είναι γενική και αφορά γενικώς τις φορολογικές μνήμες και όχι μόνο τις μνήμες ταξιμέτρων.

Ήδη θέσαμε εγγράφως το ζήτημα στο ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, έχουμε την προφορική δέσμευση ότι θα δοθεί παράταση και ως προς την διάθεση αυτών που έχουν έγκριση από τις αρχές (κοινώς ως στόκ) οι προμηθευτές όταν προκύψει ανάγκη.

Συνεπώς Δεν υπάρχει καμία ανησυχία διότι αντικατάσταση μνήμης γίνεται όταν πληρωθούν όλες οι θυρίδες και φυσικά είναι υποχρέωση των προμηθευτών και του κράτους να έχουν διαθέσιμα προϊόντα.