Ενημέρωση IRU πρός Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α

Ενημέρωση IRU πρός Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α

Attn: TAXI group

FOR ACTION

Dear Member,…

Δείτε περισσότερα

Ενημέρωση IRU πρός Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α

Attn: Ομάδα TAXI

ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

Αγαπητό Μέλος,

Όπως γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσεις για την οδηγία για τους εργαζόμενους στην πλατφόρμα ολοκληρώνονται, με την ψηφοφορία να έχει προγραμματιστεί στις 12 Δεκεμβρίου. Λάβαμε την τελική διατύπωση των συμβιβαστικών τροπολογιών, την οποία μπορείτε να δείτε στο συνημμένο, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολογικής σκέψης 17(β) σχετικά με τα κέντρα αποστολής ταξί. Παρακαλούμε βρείτε την παρακάτω διατύπωση:

(17β) Οι υπηρεσίες αποστολής ταξί, όπως ρυθμίζονται από το εθνικό δίκαιο και πρακτική, μπορούν να διακριθούν από τις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας, όταν αποτελούν απλώς «προσθήκη» σε προϋπάρχουσα υπηρεσία και συνδέουν μόνο γνήσιους αυτοαπασχολούμενους με άδεια οδηγοί xi με τους πελάτες τους στέλνουν τις επικοινωνίες που έλαβαν από άτομα που αναζητούν ταξί υπηρεσία σε επίσημους οδηγούς ταξί, υπό τον όρο ότι δεν ασκούν κανένα είδος ελέγχου και κατεύθυνσης, όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία, επί των επαγγελματιών οδηγών ταξί, συμπεριλαμβανομένου του ότι ο πάροχος υπηρεσιών δεν επιλέγει τους οδηγούς ταξί, δεν ορίζει και μάζεψε τα ναύλα για το ταξίδι και κάνει να μην ελέγχουν την ποιότητα των οχημάτων ή των οδηγών και την απόδοση των εργασιών τους. Οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί ταξί είναι συνήθως ελεύθεροι να επιλέξουν τον τρόπο δημιουργίας του κύκλου εργασιών τους λόγω των δικαιωμάτων που συνήθως λαμβάνουν με την άδεια, όπως το δικαίωμα να κάνουν χαλάζι στο δρόμο, αποκλειστικές στάσεις δημόσιων ταξί ή ισοδύναμοι τρόποι ελεύθερης πρόσβασης σε πελάτες

Ήταν η σύσταση μας να διαγραφεί η διατύπωση σε κίτρινο χρώμα συμπεριλαμβανομένου ότι ο πάροχος υπηρεσιών δεν επιλέγει τους οδηγούς ταξί, δεν ορίζει και εισπράττει το ναύλο για το ταξίδι και δεν έχει τον έλεγχο της ποιότητας των οχημάτων ή πάνω από το d ποτάμια και η απόδοση τους το έργο, γιατί ξεπερνά το κείμενο της ίδιας της Οδηγίας, και βάζει πρόσθετες απαιτήσεις στα ταξί. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα στο κείμενο των συμβιβαστικών τροπολογιών.

Είναι η γνώμη μας ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν πρέπει να υπάρχει στο κείμενο, ωστόσο λάβαμε την ενημέρωση από το γραφείο του ευρωβουλευτή Radtke ότι δεν θα ήταν δυνατόν να διαγραφεί αυτό το μέρος της πρότασης, από φόβο ότι η Uber θα πήγαινε στο δικαστήριο d ζητώ ένα εξαιρούνται οι ίδιοι. Θεωρούμε, από την άλλη πλευρά, ότι αυτό ξεπερνά τις απαιτήσεις της οδηγίας, που θα είχε η Uber και άλλες εταιρείες ride-hailing.

Εάν θέλουμε να αντιδράσουμε στο κείμενο, πρέπει να το κάνουμε σήμερα, καθώς έχουν ήδη γίνει οι κατάλογοι ψηφοφορίας. Παρακαλώ ενημερώστε με για τα σχόλιά σας, και θα σας παρακαλούσα, να χρησιμοποιήσετε ενδεχομένως τις επαφές σας με άλλα γραφεία σκιώδους εισηγητή και να ζητήσετε τη διαγραφή αυτού του τμήματος του κειμένου.

Είμαι διαθέσιμος για μια κλήση, εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις.

Παρακαλούμε δείτε επίσης επισυναπτόμενες τις συστάσεις μας που παρείχε η IRU.

Ευγενικούς χαιρετισμούς,

Στάσα Μρντοβιτς

( Ακολουθεί το κείμενο μεταφρασμένο)

Αγαπητέ μέλος,

Όπως γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσεις για την οδηγία για τους εργαζομένους στην πλατφόρμα πλησιάζουν στο τέλος τους, με την ψηφοφορία να έχει προγραμματιστεί στις 12 Δεκεμβρίου. Λάβαμε την τελική διατύπωση των συμβιβαστικών τροπολογιών, τις οποίες μπορείτε να δείτε στο συνημμένο, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολογικής σκέψης 17(β) σχετικά με τα κέντρα αποστολής ταξί. Βρείτε την παρακάτω διατύπωση:

(17β) Οι υπηρεσίες αποστολής ταξί, όπως ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία και πρακτική, μπορούν να διακριθούν από τις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας, όταν αποτελούν απλώς ένα «πρόσθετο» σε μια προϋπάρχουσα υπηρεσία και συνδέουν μόνο γνήσιους αυτοαπασχολούμενους με άδεια ταξί οδηγοί με τους πελάτες τους που στέλνουν τις επικοινωνίες που λαμβάνουν από άτομα που αναζητούν υπηρεσία ταξί σε επίσημους οδηγούς ταξί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν κανένα είδος ελέγχου και κατεύθυνσης, όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία, στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, συμπεριλαμβανομένου ότι ο πάροχος υπηρεσιών ασκεί δεν επιλέγει τους οδηγούς ταξί, δεν ορίζει και εισπράττει το κόμιστρο για το ταξίδι και δεν έχει τον έλεγχο της ποιότητας των οχημάτων ή των οδηγών και της απόδοσης της εργασίας τους.

Οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί ταξί είναι συνήθως ελεύθεροι να επιλέξουν τον τρόπο δημιουργίας του κύκλου εργασιών τους λόγω των δικαιωμάτων που συνήθως λαμβάνουν με την άδεια, όπως το δικαίωμα να κάνουν οδήγηση στο δρόμο, αποκλειστικές δημόσιες στάσεις ταξί ή ισοδύναμους τρόπους ελεύθερης πρόσβασης στους πελάτες.

Η σύστασή μας ήταν να διαγραφεί η διατύπωση με κίτρινο, συμπεριλαμβανομένου ότι ο πάροχος υπηρεσιών δεν επιλέγει τους οδηγούς ταξί, δεν ορίζει και εισπράττει τον ναύλο για το ταξίδι και δεν έχει έλεγχο στην ποιότητα των οχημάτων ή στους οδηγούς και την απόδοσή τους του έργου, διότι υπερβαίνει το κείμενο της ίδιας της οδηγίας και θέτει πρόσθετες απαιτήσεις στα ταξί.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει στο κείμενο των συμβιβαστικών τροπολογιών. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο, ωστόσο, λάβαμε την πληροφορία από το γραφείο του ευρωβουλευτή Radtke ότι δεν θα ήταν δυνατό να διαγραφεί αυτό το μέρος της πρότασης, από φόβο ότι η Uber θα πήγαινε στο δικαστήριο και ζητούν οι ίδιοι εξαίρεση.

Θεωρούμε, από την άλλη πλευρά, ότι αυτό υπερβαίνει τις απαιτήσεις της Οδηγίας, που θα έπρεπε να έχει η Uber και άλλες εταιρείες μεταφοράς. Αν θέλουμε να αντιδράσουμε στο κείμενο, πρέπει να το κάνουμε σήμερα, καθώς οι λίστες ψηφοφορίας έχουν ήδη γίνει.

Παρακαλώ ενημερώστε με τα σχόλιά σας και θα σας παρακαλούσα να χρησιμοποιήσετε ενδεχομένως τις επαφές σας με άλλα γραφεία σκιωδών εισηγητών και να ζητήσετε τη διαγραφή αυτού του τμήματος του κειμένου.

Είμαι διαθέσιμος για μια κλήση, αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις. Δείτε επίσης συνημμένα τις συστάσεις μας που παρείχε η IRU. Θερμούς χαιρετισμούς,

Στάσα.