Ενημέρωση IRU πρός Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α, μέρος 2ο

Υπόψη: Ομάδα ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αγαπητέ μέλος, Μετά την παρότρυνση μας για την αλλαγή του κειμένου της αιτιολογικής σκέψης 17β, οι σκιώδεις εισηγητές συμφώνησαν ότι το κείμενο πρέπει να αλλάξει και να αφαιρεθεί η επιλογή των βασικών κριτηρίων. Αυτή είναι η νέα και τελική έκδοση του κειμένου που θα ψηφιστεί τη Δευτέρα: (17 β) Οι υπηρεσίες αποστολής ταξί, όπως ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία και πρακτική, μπορούν να διακριθούν από τις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας, όταν αποτελούν απλώς ένα «πρόσθετο» σε προϋπάρχουσα υπηρεσία και συνδέουν μόνο γνήσιους αυτοαπασχολούμενους με άδεια οδηγοί ταξί με τους πελάτες τους που στέλνουν τις επικοινωνίες που λαμβάνουν από άτομα που αναζητούν υπηρεσία ταξί σε αδειούχους οδηγούς ταξί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν κανένα είδος ελέγχου και κατεύθυνσης, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, στους αδειοδοτημένους οδηγούς ταξί, συμπεριλαμβανομένου του παρόχου υπηρεσιών δεν ορίζει και εισπράττει τον ναύλο για το ταξίδι και δεν έχει έλεγχο στην ποιότητα των οχημάτων ή στους οδηγούς και στην απόδοση της εργασίας τους. Οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί ταξί είναι συνήθως ελεύθεροι να επιλέξουν τον τρόπο δημιουργίας του τζίρου τους λόγω των δικαιωμάτων που συνήθως λαμβάνουν με την άδεια, όπως το δικαίωμα να κάνουν οδήγηση στο δρόμο, αποκλειστικές δημόσιες στάσεις ταξί ή ισοδύναμους τρόπους ελεύθερης πρόσβασης στους πελάτες. Αυτό είναι το κείμενο που θα ψηφιστεί τη Δευτέρα και δεν θα αλλάξει πλέον. Κατανοούμε ότι υπάρχει υποστήριξη στην επιτροπή EMPL για την προώθηση αυτού του κειμένου. Η άποψή μας είναι ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση που θα μπορούσαμε να λάβουμε από το Κοινοβούλιο και ότι μπορούν να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις στον τριμερή διάλογο. Επομένως, όταν φτάσουμε στο στάδιο του τριμερούς διαλόγου, θα χρειαστούμε επίσης τη βοήθειά σας για να απευθυνθούμε στα αντίστοιχα υπουργεία των κρατών μελών και να υποστηρίξουμε τη συμπερίληψη αυτής της εξαίρεσης.