ΕΦΚΑ: «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών Ταξί, έτους 2020»

ΕΦΚΑ: «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών Ταξί, έτους 2020»

Αρ. Πρωτ.: 321487
Αθήνα, 1/12/2020

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 112965/26-11/2020, έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δεν θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για τις εορτές Χριστουγέννων 2020, στους οδηγούς Επιβατικών Δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου, δεν θα επιβαρυνθεί με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές  εισφορές για το Δώρο Χριστουγέννων οδηγών Ταξί που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2020 και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ