Διευκρίνιση του Υπουργείου Μεταφορών για το όριο ηλικίας των Ε.Δ.Χ

Σε συνέχεια ερωτημάτων προς το Υπουργείο Μεταφορών αναφορικά με το όριο ηλικίας των ΕΔΧ οχημάτων με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, επισημαίνεται ότι όπως προκύπτει εκ της γραμματικής ερμηνείας της παραγράφου 5α του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) όπως ισχύει, στο αναφερόμενο όριο ηλικίας των 15 ετών εμπίπτουν τα οχήματα με κυβισμό μηχανής έως 1949 κ.εκ., ενώ στο αναφερόμενο όριο ηλικίας των 18 ετών εμπίπτουν τα οχήματα με κυβισμό μηχανής από 1950 κ.εκ. και άνω. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή της ως άνω διάταξης έχει ανασταλεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει του άρθρου 138 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256).