ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Θέσεις για κινητοποιήσεις & προτάσεις των φορέων στην κοινή συνέντευξη τύπου ΓΣΕΒΕΕ –ΕΣΕΕ- ΠΟΕΙΑΤΑ-ΣΑΤΑ-ΠΣΧΕΜ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΣΕΒΕΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΣΕΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙOΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΠΟΕΙΑΤΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΣΧΕΜ

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  Θέσεις για κινητοποιήσεις & προτάσεις των φορέων στην κοινή συνέντευξη τύπου ΓΣΕΒΕΕ –ΕΣΕΕ- ΠΟΕΙΑΤΑ-ΣΑΤΑ-ΠΣΧΕΜ.

Την κοινή πρωτοβουλία για την αλλαγή της πολιτικής στη φορολογία, στο ασφαλιστικό και στα «κόκκινα» δάνεια, παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Πρόεδροι των ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΠΟΕΙΑΤΑ  και ΠΣΧΕΜ. Οι ομιλητές τόνισαν ότι καλούν σε συσπείρωση τους επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς γιατί η «κατάσταση δεν πάει άλλο» και υπογράμμισαν ότι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν, όταν κριθεί αναγκαίο και σε δυναμικές ενέργειες.

 

Ο Πρόεδρος της  Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), κ. Γεώργιος Καββαθάς, ανέφερε πως είναι καιρός να προσπαθήσουμε όλοι να αλλάξουμε μια αδιέξοδη πολιτική που καταδικάζει το σύνολο του ελληνικού λαού, καθώς  τα ζητήματα που πλέον ενώνουν διαφορετικούς κλάδους είναι κοινωνικά και όχι ειδικά.

 

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ (ΠΟΕΙΑΤΑ), κ. Θύμιος Λυμπερόπουλος, σημείωσε πως αυτή η κίνηση δεν έγινε για το κλάδο, αλλά για να αφυπνιστεί η κοινωνία και να αντιδράσει στην επιχειρούμενη εξόντωση της μεσαίας τάξης.

 

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), κ. Πέτρος Σκουλικίδης, υπογράμμισε πως ο κλάδος των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών είναι θυμωμένος και συσπειρωμένος για οποιαδήποτε κινητοποίηση όταν χρειαστεί, καθώς ως κλάδος έχει καταστραφεί πλήρως.

 

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), κ. Βασίλης Κορκίδης, ανέφερε πως αντιδρούμε ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε το Ταμείο μας και την μεσαία επιχειρηματικότητα, λέγοντας ουσιαστικά τρία πράγματα: πρώτον: στηρίξτε την ελληνική επιχείρηση, δεύτερον: καλύψτε ασφαλιστικά και προστατέψτε τις οικογένειες και τρίτον: δανείστε μας χρόνο αντί για χρήμα.

 

Οι φορείς διατύπωσαν τις ακόλουθες θέσεις και προτάσεις:

Η ύφεση και η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που έχει επιβληθεί και υλοποιείται από τις διαδοχικές κυβερνήσεις περισσότερο από τέσσερα χρόνια έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που εκπροσωπούν οι φορείς μας σε πλήρες αδιέξοδο. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει αλλά και αυτές που έχουν οδηγηθεί σε βίαιη διακοπή της λειτουργίας τους. Οι τελευταίες, μάλιστα, υπολογίζονται στις 200.000. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά ήρθαν να προστεθούν η υπερφορολόγηση αφενός και τα τρομοκρατικά μέτρα είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών δεδομένου ότι το ΚΕΑΟ ειδοποίησε ακόμα και για κατάσχεση όχι μόνο ατομικών περιουσιακών στοιχείων αλλά και στοιχείων της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως τα αυτοκίνητα-ταξί.

Οι φορείς μας, αντιμέτωποι με την κατάσταση αυτή, αποφάσισαν να συντονίσουν τη δράση τους και να καταθέσουν σήμερα μια σειρά κοινών θέσεων και προτάσεων, οι οποίες αποβλέπουν αφενός στην άμβλυνση αυτών των οδυνηρών συνθηκών και αφετέρου στη διαμόρφωση κάποιου όχι μόνο πολιτικού αλλά κυρίως κοινωνικού διεξόδου.

 

Α. Ασφαλιστικό – ΟΑΕΕ
Σε σχέση με τις οφειλές στον ΟΑΕΕ οι κοινή μας πρόταση είναι η ακόλουθη: Κεφαλαιοποίηση, πάγωμα και μετατροπή των οφειλών για τους ενεργούς οφειλέτες σε ασφαλιστικό χρόνο. Με το πέρας του εργασιακού-ασφαλιστικού του βίου ο κάθε οφειλέτης να έχει το δικαίωμα εξαγοράς αυτού του ασφαλιστικού χρόνου. Σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνει μειωμένη κατά το ποσό της κεφαλαιοποιημένης οφειλής σύνταξη.

Ως προς τις τρέχουσες εισφορές να δοθεί στους ασφαλισμένου το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κλάσης.

Επίσης, προτείνεται η ενεργοποίηση του αδρανούς λογαριασμού ανεργίας πέραν του επιδόματος και στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανέργων επαγγελματιών με την θέσπιση «τεκμηρίου διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας» ανάλογου με αυτό που ισχύει και για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ.

 

Β. Φορολογικό
Σε σχέση με τη φορολογική πολιτική και την κατάσταση υπερφορολόγησης των ΜμΕ οι κοινές προτάσεις των φορέων είναι οι ακόλουθες:
[1] Ως προς τη φορολογία των επιχειρήσεων προτείνεται ενιαίος φορολογικός συντελεστής 15% επί των κερδών όλων των επιχειρήσεων. Παράλληλα στην περίπτωση διανομής κερδών προτείνεται μία περαιτέρω φορολόγηση της τάξεως του 15%.
[2] Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Προτείνεται ενιαία κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως της πηγής εισοδήματος. Αφορολόγητο και για τους επιχειρηματίες με προσαύξηση ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Τέλος, προτείνεται η κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης.
[3] Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος Επιχειρήσεων. Προτείνεται η μείωση κατά 50 % του υφιστάμενου ποσοστού από το επόμενο οικονομικό έτος.
[4] Τέλος Επιτηδεύματος. Προτείνεται επαναφορά του ύψους στα προηγούμενα επίπεδα μέχρι την πλήρη εξάλειψή του.
[5] Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Προτείνεται η μείωση των συντελεστών μέχρι την πλήρη κατάργησή της.
[6] Ληξιπρόθεσμες Οφειλές στην Εφορία. Προτείνεται η επέκταση του αριθμού των δόσεων έως τις 100 μηνιαίες και μείωση των προσαυξήσεων. Επιπρόσθετα, προτείνεται η εκλογίκευση των προστίμων αλλά και των προσαυξήσεων που προκύπτουν από τόκους υπερημερίας. Στο πλαίσιο αυτό, τέλος, προτείνεται η επαναφορά σε ισχύ του Διοικητικού Συμβιβασμού.
[7] Συλλογή Αποδείξεων. Προτείνεται η επέκταση της ισχύος του και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
[8] Σε σχέση με τον ΦΠΑ διατυπώνονται οι εξής προτάσεις:
(α) Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο 20.000 – 25.000 Ευρώ,
(β) Αυτόματη επιστροφή ΦΠΑ για τις συνεπείς επιχειρήσεις χωρίς έλεγχο,
(γ) Συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ΦΠΑ σε όλες τις συναλλαγές
(δ) Καταβολή του ΦΠΑ με την αποπληρωμή και όχι με την έκδοση του τιμολογίου
[9] Σε σχέση με το μέτρο αφαίρεσης του ΑΦΜ προτείνεται η παρακολούθηση και όχι η αφαίρεσή του.
[10] Σε σχέση με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων προτείνουμε:
(α) την απαλλαγή από τον φόρο αυτό εκείνης της ακίνητης ιδιοκτησίας που είναι συντελεστής παραγωγής
(β) την απαλλαγή από τον φόρο αυτό της πρώτης ή κύριας κατοικίας στη βάση προϋποθέσεων που σχετίζονται με την οικογενειακή κατάσταση
(γ) την απαλλαγή από το φόρο αυτό κατά το μέρος της αξίας της περιουσίας που είναι ενυπόθηκο
(δ) την κατάργηση του λεγόμενου «Συμπληρωματικού Φόρου»

 

Γ. «ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ»
Σε σχέση με τα επιχειρηματικά δάνεια προς τις τράπεζες που είναι στο λεγόμενο «κόκκινο», τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 44 δις Ευρώ και μόνο το ένα τρίτο από το ποσό αυτό αναφέρεται στις ΜμΕ βασική μας αρχή είναι ότι η ρύθμιση αυτών των δανείων δεν πρέπει να αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, δηλαδή στη μονόπλευρη βιωσιμότητά τους αλλά και στη βιωσιμότητα αυτών των χρεών από τη σκοπιά του οφειλέτη. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση της επιχείρησης επομένως και τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων είτε με επέκταση του χρόνου αποπληρωμής χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση του ποσού με τόκους είτε με μείωση του επιτοκίου. Θεωρούμε ότι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε μια νέα γενιά προβληματικών επιχειρήσεων.