Δελτίο Τύπου: Σάββατο 9 Δεκεμβρίου

Δελτίο Τύπου

Σήμερα Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα ο καταστροφικός νόμος που μας φτωχοποιεί και μας θέτει εκτός επαγγέλματος.
Συζητήθηκε και αναλύθηκε από τον πρόεδρο και απ’ όλα τα μέλη η ζημιά που φέρνει ο νέος νόμος, που εξοντώνει και οδηγεί τους συναδέλφους στην εξαθλίωση.
Η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψιν, τις ιδιαιτερότητες που έχει ο κλάδος των ταξί και τις συνέπειες που επιφέρει ο νέος νόμος.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και σε πρώτη φάση προσφεύγουμε άμεσα με προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια κατά των διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου.
Στηρίζουμε οποιαδήποτε μορφή κινητοποίησης επιλέξουν τα σωματεία μέλη μας, στις πόλεις τους.