Προς : Σωματεία μέλη της ΠΟΕΙΑΤΑ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΣ  ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ.

και ζητάμε την έγγραφη απόφαση σας προκειμένου να προχωρήσουμε στον συντονισμό των ενεργειών μας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 11/7/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Μετά την επιτυχή απελευθέρωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, των ΦΙΧ, της επίγειας εξυπηρέτησης στα αεροδρόμια, των πρατηρίων και συνεργείων μετατροπής για αέρια καύσιμα, των ΚΤΕΟ και της οδικής βοήθειας, προωθούνται οι μεταρρυθμίσεις και στη λειτουργία των Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέππας, μετά την υπογραφή του σχεδίου απόφασης για την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
«Οι προωθούμενες ρυθμίσεις αφορούν στα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ, ΑΓΟΡΑΙΑ) σε όλη την Ελλάδα. Στόχος», τόνισε ο κ. Ρέππας, «είναι ο εκσυγχρονισμός και η οργάνωση της αγοράς κατά τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Παραλλήλως, για πρώτη φορά θεσπίζονται ανοικτές διαδικασίες για την απόκτηση της άδειας και την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδηγού ΤΑΧΙ και γενικότερα την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτόν τον χώρο.

»Είναι καιρός και σε αυτόν τον τομέα να επιτύχουμε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης με σεβασμό σε κανόνες που ισχύουν ήδη σε άλλα κράτη της Ευρώπης προς όφελος του χρήστη. Αυτό, το έχει ανάγκη κάθε κοινωνία και ιδίως σε μια τουριστική χώρα, όπως είναι η Ελλάδα», υπογράμμισε ο Υπουργός.
Το σύνολο των αλλαγών  βασίζονται:
Α) στον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Β) στην απελευθέρωση της άσκησης του επαγγέλματος και
Γ) σε αντικειμενικό και διαφανές σύστημα για τον προσδιορισμό του αριθμού αδειών ΤΑΞΙ για κάθε περιοχή της χώρας.
Οι αλλαγές αποτελούν μέρος μίας ολοκληρωμένης πολιτικής παρέμβασης, που περιλαμβάνει:
α) Νομοθετική πρωτοβουλία για τη δημιουργία νέων τύπων ΤΑΞΙ (7-θέσια, 9-θέσια) και ΤΑΞΙ με λιγότερα διακριτικά και διαφορετικό κόμιστρο, για κάλυψη διαφορετικών αναγκών   από τα ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΑΞΙ.
β) Νέους κανονισμούς  λειτουργίας.
Με τις παρεμβάσεις αυτές προωθείται ένα σύνολο αλλαγών:
–    σε θέματα πρόσβασης στην άδεια και πρόσβασης στο επάγγελμα, που ρυθμίζονται με το Π.Δ., με ένα σύνολο διατάξεων απελευθέρωσης και
–    σε θέματα μορφών οργάνωσης και λειτουργίας που θα ρυθμιστούν με νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι αλλαγές που επέρχονται όσον αφορά στον αριθμό των ταξί: Μέχρι τώρα απαγορευόταν με νόμο η έκδοση νέων αδειών. Πλέον δίνεται η δυνατότητα έκδοσης νέων αδειών. Για το άνοιγμα και την αξιόπιστη πρόσβαση στην άδεια, εισάγεται αντικειμενικό και διαφανές σύστημα, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία και μαθηματικός τύπος καθορίζει αντικειμενικά τον απαιτούμενο αριθμό αδειών με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής (πληθυσμός και τουριστική κίνηση). Νέες άδειες εκδίδονται, με αντικειμενικά κριτήρια.  Καθιερώνονται συντελεστές ΤΑΞΙ / 1.000 κατοίκους, με βάση τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν η αλλαγή έδρας στα ΤΑΞΙ. Πλέον δίνονται εναλλακτικές λύσεις για την περιοχή λειτουργίας τους: α) Αν υπάρχει υπερτοπική υποδομή (λιμάνι, αεροδρόμιο κ.λπ.) ή η περιοχή διευρύνεται άμεσα (κυρίως τουριστικές περιοχές). β) Δυνατότητα διεύρυνσης περιοχής κοινής λειτουργίας μέχρι επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου και όμορης δημοτικής ενότητας (απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρίως σε τουριστικές περιοχές). γ) Στα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας, Θεσσαλονίκης παραμένουν οι υφιστάμενες μεγάλες έδρες, σε σύνδεση με τις υπερτοπικές υποδομές. δ) Αν η Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ Βαθμού δεν αποφασίσει διαφορετικά, οι έδρες παραμένουν οι τοπικές και δημοτικές ενότητες του ν. 38532/2010 (Καλλικράτη).
Σύμφωνα με το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, άδεια ΤΑΞΙ μπορούσαν να αγοράζουν μόνο φυσικά πρόσωπα – κάτοχοι άδειας οδηγού ταξί, μόνο δύο άδειες ανά φυσικό πρόσωπο, ενώ μπορούσαν να συσταθούν μόνον ιδιότυπες Εταιρείες Ιδιοκτητών Ταξί. Πλέον: α) Αίρεται κάθε περιορισμός. β) Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) μπορούν να αγοράσουν άδειες ΤΑΞΙ. γ) Φυσικά πρόσωπα μπορούν να αγοράσουν άδειες ΤΑΞΙ. δ) Αποτρέπεται η δημιουργία ολιγοπωλίων ή μονοπωλίων – ανά έδρα να μην ξεπερνιέται ένα συγκεκριμένο ποσοστό (2% του συνολικού αριθμού αδειών στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, 5 % αλλού).
Σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα, απαγορεύεται η άσκηση άλλου επαγγέλματος για την έκδοση άδειας οδήγησης ΤΑΞΙ, ενώ η άδεια οδηγού ΕΔΧ ισχύει με γεωγραφικό περιορισμό (νομό). Πλέον: α) Καταργούνται όλα τα επαγγελματικά ασυμβίβαστα ως προς την έκδοση ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου. β) Αίρεται ο γεωγραφικός περιορισμός της άδειας (θα ισχύει για όλη την  Ελλάδα). γ) Θα απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και δ) Απολυτήριο Γυμνασίου ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
Εξάλλου, αίρονται οι περιορισμοί ως προς τις νομικές μορφές εκμετάλλευσης αδειών ταξί. Πλέον Οποιασδήποτε μορφής Εταιρία, Φυσικό Πρόσωπο ή Συνεταιρισμός μπορεί να εκμεταλλεύεται άδειες ΤΑΞΙ.
Ο παραδοσιακός τρόπος μεταβίβασης μέσω συμβολαιογραφικής πράξης, συμπληρώνεται με μια ακόμη επιλογή:  μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Ακόμη, προστίθενται κοινωνικά κριτήρια για τους δικαιούχους νέων αδειών, μοριοδότηση σε πολύτεκνους, μακροχρόνια ανέργους, ανάπηρους 67% και άνω. Εάν δεν βρεθούν δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής, οι νέες άδειες θα χορηγούνται με ηλεκτρονική δημοπρασία σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Αναλυτικά, οι πρωτοβουλίες των μεταρρυθμίσεων που ολοκληρώνουν την πολιτική όσον αφορά στη λειτουργία των ΕΔΧ στην Ελλάδα (μέσω νέου νόμου και Κανονισμού Λειτουργίας):
Α. Κατηγορίες ΕΔΧ αυτοκίνητων
Δημιουργείται νέα κατηγορία ΕΔΧ αυτοκινήτων (διαφορετικό χρώμα, n θέσεις  κ.λπ.), με λιγότερα διακριτικά και μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή οχήματος. Τα κίτρινα ΤΑΞΙ μπορούν να μετατρέπονται σε αυτή την κατηγορία. Η κατηγορία αυτή, μόνον κατόπιν συνεννόησης θα έχει διαφορετικό κόμιστρο.
Εισάγεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης 7-θέσεων ή 9-θέσεων οχημάτων .n
Εισάγεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης όλων των συστημάτων n επικοινωνίας (ραδιοδίκτυα, κινητά τηλέφωνα, TETRA, internet κ.λπ.) για την επικοινωνία του επιβάτη με τις εταιρείες ταξί.

Β. Κανονισμός λειτουργίας
– Εκσυγχρονίζεται ο ισχύον κανονισμός που ισχύει από το 1987.
– Διαμορφώνεται αναλόγως, ούτως ώστε να περιλαμβάνει τις αλλαγές που προκύπτουν από τα υπόλοιπα νέα νομοθετικά κείμενα (νέος τύπος ταξί,
νέες μορφές οργάνωσης κ.λπ.).
– Εκσυγχρονίζονται τα διοικητικά πρόστιμα για τις παραβάσεις οδηγών και ιδιοκτητών ΕΔΧ αυτοκινήτων.
Σημειώνεται ότι σε όλα τα κράτη της Ε.Ε. ο αριθμός των ΤΑΞΙ κυμαίνεται από 1,3 έως 2 ανά 1.000 κατοίκους. Ο δείκτης που επιλέχθηκε για την Ελλάδα είναι σαφώς μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2,5 ΤΑΞΙ ανά 1.000 κατοίκους για την Αθήνα, 1 ΤΑΞΙ ανά 1.000 κατοίκους για την υπόλοιπη Ελλάδα). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο σχετικός δείκτης στη Ρώμη είναι 2,1/1.000 κατοίκους, στο Βερολίνο 2/1.000, στο Μιλάνο 1,6/1.000, στις Βρυξέλλες 1,5/1.000, στη Στουτγάρδη 1,3/1.000. Η Ελλάδα βρίσκεται σαφώς πιο πάνω από άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε ό,τι αφορά στον αριθμό των ΤΑΞΙ.

Καλούμε ‘όλα τα σωματεία εφόσον υπάρχει η αποδοχή του παραπάνω σχεδίου προεδρικού διατάγματος να μας απαντήσουν εγγράφως μέχρι σήμερα 11/7/2011ώστε το σχέδιο να κατατεθεί εκ νέου στον Υπουργό Μεταφορών κύριο Ραγκούση.

Σας ενημερώνουμε ότι το προεδρείο της ομοσπονδίας και ό κλάδος απαιτεί το άμεση λύση  και ξεκαθάρισμα όλων των βασικών θεμάτων.

Αυτή την εβδομάδα που τρέχει είτε θα οδηγηθούμε σε κοινά σημεία διαλόγου με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών  διαφορετικά ο κλάδος θα κατέβει από την επόμενη Δευτέρα σε απεργία διαρκείας .

Ζητάμε εγγράφως την αποδοχή η όχι των προτάσεων μας ώστε το προεδρείο να προχωρήσει στην δρομολόγηση των εξελίξεων.

Για το Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ                          ΚΙΣΣΑΣ  ΠΑΡΙΣ